Rukous – mitä sanoa Jumalalle?

Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani!
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi!

Moni muistaa varmaan lapsuudestaan tämän tai jonkun muun iltarukouksen, jonka on kenties lausunut iltaisin yhdessä vanhempien kanssa. Tuttuja ovat myös kirkossa käydessä kuullut papin lausumat rukoukset. Myös hädän hetkellä monelle on saattanut tulla mieleen rukoilla.

Rukous on yksinkertaisesti meidän puhetta Jumalalle. Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, koko maailmankaikkeuden luonut Jumala on kiinnostunut juuri sinusta ja siitä, mitä sinulle kuuluu. Hän toivoo, että kertoisit hänelle kuulumisiasi, toiveitasi ja huoliasi. Sitä sanotaan rukoilemiseksi. Jumala kuulee yhtä lailla papin, uskovan tai ateistin rukouksen.

Rukouksesta tekee mielenkiintoista se, että Jumala tietää kyllä huolesi jo ennen kuin kerrot ne hänelle. Jumala kuitenkin loi sinut siksi, että Hän saisi kokea sinun rakkauttasi Häntä kohtaan. Toki Jumalakin haluaa osoittaa rakkauttaan sinulle ja pitää sinusta huolta, mutta Hän toivoo, että kertoisit Hänelle, kuinka rakas ja tärkeä Hän on sinulle. Tätä voidaan sanoa myös ylistykseksi.

Rukoileminen saattaa aluksi tuntua hyvin vieraalta tai vaikealta asialta, joka luonnistuu vain papeilta. Se on kuitenkin Jumalalle juttelemista, mikä on hyvin luonnollinen asia. Rukoilemiseen on hyvin monia erilaisia tapoja, joista varmasti löytyy jokaiselle se omannäköinen tapa. Alkuun pääsee kuitenkin vaikka rukoilemalla Jeesuksen opettamaa rukousta:

”Rukoilkaa siis te näin:
Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
tulkoon sinun valtakuntasi;
tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa;
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
ja anna meille meidän velkamme anteeksi,
niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
äläkä saata meitä kiusaukseen;
vaan päästä meidät pahasta,
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Amen”. Matt 6:9–12

Rukoilla voi jonkun muun kirjoittaman rukouksen sanoin, tai sitten voi rukoilla ihan omin sanoin. Jollekin saattaa tuntua luontevammalta kirjoittaa kuin puhua, ja joku taas rukoilee luontevammin musiikin, tanssin tai taiteen avulla. Joku keskittyy parhaiten rukousnauhan avulla. Välillä voi rukoilla myös olemalla täysin hiljaa, ja tällöin jääkin enemmän tilaa kuunnella, onko Jumalalla kenties jotakin sanottavaa.

Miksi uskovan tulisi rukoilla? Jos välitämme kovasti toisesta henkilöstä, on luonnollista että haluamme viettää hänen kanssaan aikaa. Sama pätee jumalasuhteeseen. Koska Jumala on meille tärkeä, haluamme viettää Hänen kanssaan aikaa rukouksessa. Siksi rukoilemiselle olisi Raamatun lukemisen tavoin hyvä varata aikaa joka päivä. En väitä, että se olisi aina helppoa hektisen arjen keskellä. Toisaalta kuitenkin arjen haasteita on helpompi lähestyä, kun on rukouksessa saanut jättää ne Jumalan käsiin.

Vinkkejä rukoilemiseen
  • Aloita Isä meidän -rukouksesta
  • Etsi itsellesi luontevin tapa rukoilla
  • Tee rukouksesta päivittäinen rutiini