Hengelliset harjoitukset

Ensimmäisessä blogissani puhuin siitä, kuinka olla kristitty ja hieman siitä mitä kristittynä oleminen tarkoittaa. Seuraavaksi haluan puhua hengellisistä harjoituksista, koska ne liittyvät vahvasti kristityn elämään. Tarkoitan hengellisillä harjoituksilla esimerkiksi rukoilua, ylistämistä, Raamatun lukua sekä jopa jonkinlaista pysähtymistä ja hiljentymistä. Nämä asiat ovat todella tärkeä osa kristityn elämää. Hengelliset harjoitukset ovat kuin kristityn ravintoa; ruokaa ja juomaa. Lähes kaikki hengelliset harjoitukset liittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä ei tulisi täysin erottaa toisistaan. Toisaalta toisella hengellisellä harjoituksella et voi korvata toista, niin kuin ihminen tarvitsee yhtä lailla eri ravintoaineitakin.

Nämä harjoitukset ovat ikään kuin pääkategorioita, mutta niitä voi tehdä hurjan monella eri tavalla. Asioihin siis ei ole oikeaa tapaa tai tyyliä, eikä tiettyjä sääntöjä tai koodeja toteutettavaksi. Monet luulevat esimerkiksi, että rukoillessa pitää laittaa kädet ristiin, tai että ylistys tapahtuu vain musiikin kautta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan rukoilla voi missä asennossa tahansa ja ylistää monella muullakin tavalla. On tietenkin jotain asioita, joita on hyvä pitää mielessä ja joihin myös Raamattu kehottaa. Raamatun lukeminen onkin yksi tärkeimmistä hengellisistä harjoituksista.

Sitten muutamia ajatuksia eri hengellisistä harjoituksista. Ensinäkin kaikkia koskeva hyvä sääntö on varata riittävästi aikaa harjoitteelle arjessa. Tämä on erityisen tärkeää nykypäivänä, kun ihmisillä on kova kiire kaikkialle ja aikaa ei tunnu jäävän. Kuten jo sanoinkin, Raamatun luku on ehkä tärkein hengellinen harjoite. Kristityn tulisi lukea Raamattua säännöllisesti ja mahdollisimman paljon. Raamattua ei kannata vain lukea vaan myös tutkia. Siinä auttavat monesti erilaiset kommentaarit, jotka auttavat Raamatun tulkinnassa. Raamattua voi lukea pitkä jaksoja tai lyhyitä jaksoja kerrallaan. Molemmilla tavoilla kristitty saa erilaisia näkökulmia Raamatun lukemiseen.

Ylistys ja rukoilu ovat myös tärkeä osa kristityn elämää. Pidän näitä kahta asiaa hyvin samankaltaisina, joskin molemmissa voi olla tiettyjä eroavaisuuksia. Yksinkertaisimmin sanottuna ylistys ja rukous ovat puhetta Jumalalle. Monet länsimaalaiset sanovat, että saattavat rukoilla paljonkin päivän aikana tehdessään eri askareita, mutta myös tässä asiassa on hyvä muistaa varata sille riittävästi aikaa. Rukouksessa on tärkeä painottaa myös sitä, että Jumala haluaa puhua myös meille ja siksi olisi tärkeä pysähtyä myös kuuntelemaan. Rukouksessa voimme lausua ajatuksiamme, huoliamme ja oikeastaan mitä tahansa luottaen, että Jumala kuulee asiamme. Ylistyksessä taas haluamme keskittyä kertomaan Jumalalle miten kiitollisia olemme asioista ja miten suuri Hän onkaan. Itseasiassa ylistys on yksi ihmisen tehtävistä ja syistä, miksi Jumala loi ihmisen.

Kuten sanoin hengellisiä harjoitteita voi harjoittaa usealla eri tavalla. Tässä on esimerkiksi yksi mielenkiintoinen sivu, mistä voit löytää ehkä itsellesi sopivan tavan lukea Raamattua tai rukoilla:

https://www.hiljaisuudenystavat.fi/kristillinen-spiritualiteetti/