Hengelliset harjoitukset

Ensimmäisessä blogissani puhuin siitä, kuinka olla kristitty ja hieman siitä mitä kristittynä oleminen tarkoittaa. Seuraavaksi haluan puhua hengellisistä harjoituksista, koska ne liittyvät vahvasti kristityn elämään. Tarkoitan hengellisillä harjoituksilla esimerkiksi rukoilua, ylistämistä, Raamatun lukua sekä jopa jonkinlaista pysähtymistä ja hiljentymistä. Nämä asiat ovat todella tärkeä osa kristityn elämää. Hengelliset harjoitukset ovat kuin kristityn ravintoa; ruokaa ja juomaa. Lähes kaikki hengelliset harjoitukset liittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä ei tulisi täysin erottaa toisistaan. Toisaalta toisella hengellisellä harjoituksella et voi korvata toista, niin kuin ihminen tarvitsee yhtä lailla eri ravintoaineitakin.

Lue lisää

Kääntyminen Kristityksi

Viimeksi kävin läpi sitä, mitä on olla kristitty. Tällä kertaa käsittelen sitä, miten ihmisestä tulee kristitty. Tässäkin asiassa eri kirkkokunnat ovat määritelleet asiaa hieman eri tavoin, mutta lähes kaikissa kristillisissä suuntauksissa kaste nousee yhdeksi määrittäväksi tekijäksi. Kasteeseen liittyy myös seurakuntaan liittyminen, ja lisäksi helluntailaisuudessa tärkeänä osana kristityksi tulemista nähdään myös ihmisen oma halu kääntyä kristityksi. Eli puhumme siis omasta päätöksestä kääntyä kristityksi, kasteesta ja seurakunnasta. Kristityksi kääntymiseen liittyy vahvasti myös Pyhän Hengen työ.

Lue lisää

Mitä tarkoittaa ”Olla kristitty”?

Vuonna 2014 maailmassa todettiin olevan noin 2,4 miljardia kristittyä. Tämä on samalla noin kolmasosa sen aikaisen maailman väestöstä. Meitä kristittyjä on siis paljon. Mutta mitä tarkoittaa olla kristitty?

Sitä, mitä tarkoittaa olla kristitty tai uskova, voidaan määritellä monella tavalla. Eri kirkkokunnat määrittelevät asiaa hieman eri tavalla, mutta pintapuolisesti katsoen kyseessä on sama määritelmä. Osa kirkkokunnista pitää kastetta merkkinä kristittynä olemisesta, kun taas toiset määrittelevät kristityksi kääntymisen alkavan omasta yksinkertaisesta päätöksestä uskoa Jeesukseen pelastajanaan. Omasta mielestäni Apostolinen uskontunnustus kuitenkin määrittää todella hyvin sen, mihin kristitty uskoo.

Lue lisää