Mitä tarkoittaa ”Olla kristitty”?

Vuonna 2014 maailmassa todettiin olevan noin 2,4 miljardia kristittyä. Tämä on samalla noin kolmasosa sen aikaisen maailman väestöstä. Meitä kristittyjä on siis paljon. Mutta mitä tarkoittaa olla kristitty?

Sitä, mitä tarkoittaa olla kristitty tai uskova, voidaan määritellä monella tavalla. Eri kirkkokunnat määrittelevät asiaa hieman eri tavalla, mutta pintapuolisesti katsoen kyseessä on sama määritelmä. Osa kirkkokunnista pitää kastetta merkkinä kristittynä olemisesta, kun taas toiset määrittelevät kristityksi kääntymisen alkavan omasta yksinkertaisesta päätöksestä uskoa Jeesukseen pelastajanaan. Omasta mielestäni Apostolinen uskontunnustus kuitenkin määrittää todella hyvin sen, mihin kristitty uskoo.

Apostolinen uskontunnustus kuuluu seuraavasti:

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Jos kuitenkin mietimme mitä todella tarkoittaa olla kristitty, ei se ole pelkkää uskomista, uskonnollisuutta tai todistamista, vaan sen tulisi olla pikemminkin elämäntapa. Kun Jeesus vaelsi maan päällä, hän kutsui ihmisiä seuraamaan häntä. Jeesuksen opetuslapsena eläminen tarkoittaakin, että meidän tulisi elää kuten Jeesus eli. Tämä ei tarkoita, että matkisimme Jeesuksen elämää siinä mielessä, että opettelisimme elämään niin kuin sen ajan juutalainen nasaretilainen puuseppä, vaan Jeesus antaa esimerkin siitä, millaista ajatusmaailmaa, meidän tulisi tavoitella.

Jeesus pääasiassa saarnasi ja opetti Jumalan valtakunnasta ja selitti, sitä mistä siinä on kyse. Tämä kaikki selviää lukemalla evankeliumeja läpi. Jumalan valtakuntaan kuuluu tapa elää kokonaisvaltaisesti monissa asioissa eri tavalla, miten Matti Meikälainen elää Mäntässä. Jumalan valtakunnan elämäntavat eivät vaadi kirkossa käymistä tai jonkun uskonnollisen elämän noudattamista, vaan monia muita asioita. Jumalan valtakunnan elämäntapa on nälkäisten ruokkimista, köyhien avustamista, ja sairaiden tukena olemista ja jopa heidän parantamistaan.

Minusta kristittynä olemisessa on juuri kyse tästä. Uskon, että juuri tästä on syvimmillään kyse Jumalan valtakunnan tuomisesta maan päälle, ja siksi pidän erityisen tärkeänä tämän asian ymmärtämistä. Sen vuoksi mielestäni uusille uskoville tulisi ensin opettaa, että tästä todellisessa kristillisyydessä ja uskovana elämisessä on kyse. Vasta tämän jälkeen heille tulisi opettaa meidän kristittyjen harrastamia hengellisistä harjoitteista, kuten seurakunnassa käymistä, Raamatun lukemista ja rukoilemista. On erityisen tärkeää pitää huolta jumalasuhteesta, mutta jos se ei saa meissä aikaan muutosta kohti Jeesuksen kaltaisuutta, silloin on kristillisyydestä jäänyt ymmärtämättä jotain olennaista.