Mitä antaa Jumalalle

Jumala osoittaa rakkauttaan sinua kohtaan lukuisilla erilaisilla tavoilla. Sen lisäksi Jumala kaipaa sinun rakkauttasi Häntä kohtaan. Jaak. 4:5 kertoo meille Jumalasta, että “mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut”. Voitko kuvitella, että koko maailmankaikkeuden luonut Jumala on mustasukkainen juuri sinusta ja sinun huomiostasi? Näin Jumala kuitenkin meille kertoo itsestään Raamatussa.

Mitä sitten voit antaa Jumalalle? Voit kiittää Jumalaa asioista, joita Hän on sinulle antanut. Rukoilemisesta olenkin kirjoittanut jo aiemmin. Jumalan kiittämistä voidaan myös kutsua ylistämiseksi. Usein ylistäminen mielletään lauluiksi tai tietynlaiseksi musiikkityyliksi, mutta Jumalaa voi ylistää ja kiittää musiikin ja rukouksen lisäksi monilla erilaisilla keinoilla. Vastarakkautta Jumalalle voi osoittaa kirjoittamalla, tekemällä taideteoksen tai oikeastaan millä tahansa itselle luonnollisella tavalla. Vain mielikuvitus on rajana.

Kaikki mitä meillä on, on Jumalan lahjaa meille. Silti Jumala on antanut myös meille mahdollisuuden, että voimme antaa omastamme Hänelle takaisin. Tämän voimme tehdä esimerkiksi antamalla rahaa omalle seurakunnalle tai järjestölle, joka tekee kristillistä työtä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että antamisen tulee tapahtua omasta halusta antaa omastaan Jumalalle, eikä velvollisuudentunnosta muita ihmisiä kohtaan tai muiden ihmisten miellyttämiseksi. Antaminen ei silti ole kiinni siitä, kuinka rikkaita olemme, vaan voimme antaa Jumalalle myös pienestä omaisuudestamme, kuten Mark. 12:41-44 meille kertoo.

“Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua, ja katseli, kuinka kansa pani uhriarkkuun paljon rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leski ja pani siihen kaksi pientä lanttia, yhteensä assin neljänneksen. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: “Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pudotti uhriarkkuun enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuo antoivat liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko omaisuutensa.” ” Mark. 12:41-44

Pienikin taloudellinen panostus on Jumalalle tärkeä ja arvokas. Aina ei ole kuitenkaan mahdollista antaa rahaa. Jumalalle voi antaa myös aikaansa ja taitojaan. Jumala on luonut meille jokaiselle erilaisia taitoja ja vahvuuksia, ja varmasti nauttii katsellessaan, kun käytämme niitä. Seurakunnassa jokaisella on tilaa käyttää omia taitojaan, ja itse asiassa koko seurakunnan toiminta perustuu siihen, että jokainen löytää itselleen sopivan ja omia taitojaan vastaavan tehtävän, jota voi seurakunnassa alkaa tehdä. Omia taitojaan voi seurakunnassa rauhassa kokeilla ja etsiä itselleen sopivaa paikkaa. Samalla omat taidot myös karttuvat, ja ovat siunaukseksi paitsi ihmiselle itselleen, myös koko seurakunnalle.