Kääntyminen Kristityksi

Viimeksi kävin läpi sitä, mitä on olla kristitty. Tällä kertaa käsittelen sitä, miten ihmisestä tulee kristitty. Tässäkin asiassa eri kirkkokunnat ovat määritelleet asiaa hieman eri tavoin, mutta lähes kaikissa kristillisissä suuntauksissa kaste nousee yhdeksi määrittäväksi tekijäksi. Kasteeseen liittyy myös seurakuntaan liittyminen, ja lisäksi helluntailaisuudessa tärkeänä osana kristityksi tulemista nähdään myös ihmisen oma halu kääntyä kristityksi. Eli puhumme siis omasta päätöksestä kääntyä kristityksi, kasteesta ja seurakunnasta. Kristityksi kääntymiseen liittyy vahvasti myös Pyhän Hengen työ.

Seuraavaksi pohdin tarkemmin muun muassa sitä, mitä tarkoittaa kristityksi kääntyminen, uskoon tuleminen, Jeesuksen seuraaminen tai Hänen opetuslapsekseen tuleminen. Kyseessä ei ole mitään poppaskonsteja tai taikasanoja. Uskon tunnustaminen, kasteen ottaminen ja seurakuntaan liittyminen ovat ikään kuin luonnollisia asioita, joilla ihminen todistaa itselleen ja muille olevansa tosissaan siinä, että hän haluaa tulla uskoon ja kääntyä kristityksi. Mielestäni ei tulisi kuitenkaan olla kyse vain yhdestä päätöksestä, vaan kokonaisvaltaisesta tavasta elää kristillistä elämää, jonka tulisi olla jotain sen kaltaista, mitä edellisessä blogitekstissäni kävin läpi.

Raamattu puhuu monesti yhtenä kokonaisuutena päätöksestä kääntyä kristityksi, kasteesta ja seurakuntaan liittymisestä. Eri kirkkokunnat korostavat jotain näistä kolmesta enemmän kuin toiset. Kaste tulee Jeesuksen esimerkistä ja Hän itse käski kastaa ihmisiä, jotka halusivat alkaa seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä. Kirkot, jotka käyttävät lapsikastetta uskovat, että kaste on kristityksi tulemisen olennaisin merkki, joka pelastaa ihmisen. Karismaattisemmissa suuntauksissa kuitenkin uskotaan, että kaste pitäisi tapahtua vasta uskoon tulon jälkeen, jossa ihminen itse uskonsa tunnustaen tahtoo ottaa kasteen.

Kuva: pixabay.com

Jos lukee Raamattua ja varsinkin Apostolien tekoja, jotka kertovat seurakunnan ensimmäisistä ajoista, voidaan nähdä, että nämä kaikki kolme asiaa olivat läsnä ja itseasiassa kaikki tapahtui teoriassa samanaikaisesti. Kun ihminen tuli uskoon, hänet kastettiin saman tien ja samalla hän automaattisesti liittyi uskovien yhteyteen, eli sen aikaiseen seurakuntaan. Tämä tarkoitti myös, että hänen elämänsä muuttui radikaalisti ja hän alkoi elämään kristityn elämää, jota käsittelin tarkemmin edellisessä postauksessani.

Kääntyminen kristityksi siis on tapahtuma, johon liittyy kaste ja seurakuntaan liittyminen, mutta se on myös valinta elää kristillistä elämää eli Jeesuksen seuraamista. Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi, miten tänä päivänä suomalaisessa helluntaiseurakunnassa tämä prosessi menee. Monesti ihminen kokee haluavansa syystä tai toisesta kääntyä kristityksi. Tätä voidaan kutsua myös parannuksen tekemiseksi, Jeesuksen vastaanottamiseksi, Jeesuksen opetuslapseksi tulemiseksi tai Jeesukseen uskomiseksi. Pääasiassa kaikki nämä tarkoittavat samaa asiaa. Seuraavaksi ihminen kastetaan, mutta nykyään kaste ei enää tapahdu välittömästi ihmisen uskoontulon jälkeen, vaan vasta hieman myöhemmin. Kasteen yhteydessä hänet myös liitetään useimmissa tapauksissa paikalliseen seurakuntaan.

Lue lisää kristityksi kääntymisestä täältä.