Johdatus – puhuuko Jumala minulle?

Ihmisellä on tapana asettaa paljon tavoitteita ja suunnitelmia oman elämänsä varalle. Monet ovat pohtineet elämäänsä jo pitkälle, mitä opiskella seuraavaksi, milloin sitoudutaan parisuhteeseen tai hankitaan lapset ja miten edetään työelämässä eteenpäin. Sitten kun viimein päästään työelämässä uraputkeen, suunnitellaan mitä kaikkea tehdään sitten eläkkeellä, kun ehtii.

Tulevaisuuden pohtiminen on toki tärkeää, ja ihmiselle hyvin luonnollista. Koronaviruksen aiheuttama koko maailman pysähtyminen on kuitenkin tärkeä muistutus elämänsä suunnittelijoille siitä, että kaikkea ei elämässä voi suunnitella tai tietää etukäteen. Tässä astuukin kuvaan Jumalan johdatus.

Jumala tietää kaiken, myös tulevan. Jumala on myös luvannut johdattaa meitä, eli pitää meistä huolen, tapahtuipa mitä tahansa. Kristitylle voi tulla vaikeita aikoja siinä missä kelle tahansa muullekin, eivätkä kristityt säästyneet esimerkiksi koronaviruksen vaikutuksilta kokonaisuudessaan. Jumala on kuitenkin luvannut olla uskovan kanssa vaikeuksienkin keskellä.

Kristitty voi pyytää Jumalaa johdattamaan häntä omassa elämässään. Tämä tarkoittaa pyyntöä siitä, että Jumala pitäisi kristitystä huolen, olisi hänen kanssaan vaikeinakin aikoina, ja ohjaisi kristittyä omassa elämässään siihen suuntaan, jonka Jumala katsoo hänelle parhaaksi. Johdatuksen pyytäminen voi tuntua vaikealta, sillä se tarkoittaa omista suunnitelmista luopumista, jotta elämään tulisi tilaa Jumalan suunnitelmille. Jumala tuntee meidät parhaiten, koska Hän on meidät luonut, joten Hän myös tietää mikä on meille parhaaksi.

Jumala johdattaa meitä monilla eri tavoilla. Tärkein niistä on Raamattu, jonka Jumala on meille antanut nimenomaan ohjaamaan meitä kristittyinä elämisessä. Raamattu neuvoo ja opastaa meitä monissa konkreettisissa asioissa, kuinka meidän tulisi kohdella muita tai mihin meidän olisi hyvä käyttää aikaamme. Raamatusta ja sen lukemisesta voit lukea enemmän aiemmasta kirjoituksestani.

Jumala johdattaa meitä myös rukousten kautta. Voimme saada rukousvastauksia, jotka ohjaavat meitä tiettyyn suuntaan. Rukousvastaus voi olla varmuuden tai rauhan tunne, joku mieleen tuleva asia tai raamatunjae tai konkreettisimmillaan Jumalan puheen kuulemista. Rukouksen aikana joku toinen kristitty voi myös saada profetian, eli näyn, ilmestyksen tai sanan, joka voi olla johdatusta kristityn elämässä. Profetioiden ja rukousvastausten tulkinnassa tarvitaan kuitenkin hyvää Raamatun tuntemista, sillä erityisesti profetiat on aina syytä tarkastella Raamatun valossa. Profetiat ja rukousvastaukset eivät koskaan voi olla ristiriidassa Raamatun kanssa. Tätä ei kannata silti säikähtää, vaan rukoilla rohkeasti Jumalan johdatusta omaan elämäänsä. Täältä pääset lukemaan myös aiemman kirjoitukseni rukouksesta.

Aina Jumalan johdatus ei näy selkeänä ilmestyksenä tai rukousvastauksena. Joskus voi tuntua hyvinkin pitkään siltä, että Jumala on hiljaa. Emme myöskään voi ulkoistaa päätösten tekemistä kokonaan Jumalalle, vaan meillä on oma vastuu omista päätöksistämme, ja niiden seurauksista. Jumalan johdatus on monesti asia, jonka toteutumisen huomaa elämässään vasta jälkikäteen. Paras ohje johdatuksen etsimiseen olisikin mielestäni lukea Raamattua säännöllisesti, rukoilla johdatusta elämäänsä ja tehdä elämässään valintoja, joiden takana on valmis seisomaan jatkossakin.