Mitä antaa Jumalalle

Jumala osoittaa rakkauttaan sinua kohtaan lukuisilla erilaisilla tavoilla. Sen lisäksi Jumala kaipaa sinun rakkauttasi Häntä kohtaan. Jaak. 4:5 kertoo meille Jumalasta, että “mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut”. Voitko kuvitella, että koko maailmankaikkeuden luonut Jumala on mustasukkainen juuri sinusta ja sinun huomiostasi? Näin Jumala kuitenkin meille kertoo itsestään Raamatussa.

Lue lisää

Evankeliointi – mitä se on?

Raamatussa Uuden testamentin neljä ensimmäistä kirjaa ovat evankeliumeja. Ne kertovat Jeesuksen elämästä. Evankeliumiksi nimitetään myös sanomaa siitä, että Jumala lähetti oman Poikansa Jeesuksen kuolemaan ristillä, jotta synnin aiheuttama kuilu Jumalan ja ihmisen välillä saataisiin poistettua ja ihminen voisi jälleen olla Jumalan yhteydessä. Tämä kaikki kiteytyy hyvin pienoisevankeliumiksi nimetyssä raamatunkohdassa Joh. 3:16.

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh 3:16

Lue lisää

Johdatus – puhuuko Jumala minulle?

Ihmisellä on tapana asettaa paljon tavoitteita ja suunnitelmia oman elämänsä varalle. Monet ovat pohtineet elämäänsä jo pitkälle, mitä opiskella seuraavaksi, milloin sitoudutaan parisuhteeseen tai hankitaan lapset ja miten edetään työelämässä eteenpäin. Sitten kun viimein päästään työelämässä uraputkeen, suunnitellaan mitä kaikkea tehdään sitten eläkkeellä, kun ehtii.

Tulevaisuuden pohtiminen on toki tärkeää, ja ihmiselle hyvin luonnollista. Koronaviruksen aiheuttama koko maailman pysähtyminen on kuitenkin tärkeä muistutus elämänsä suunnittelijoille siitä, että kaikkea ei elämässä voi suunnitella tai tietää etukäteen. Tässä astuukin kuvaan Jumalan johdatus.

Lue lisää

Rukous – mitä sanoa Jumalalle?

Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani!
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi!

Moni muistaa varmaan lapsuudestaan tämän tai jonkun muun iltarukouksen, jonka on kenties lausunut iltaisin yhdessä vanhempien kanssa. Tuttuja ovat myös kirkossa käydessä kuullut papin lausumat rukoukset. Myös hädän hetkellä monelle on saattanut tulla mieleen rukoilla.

Rukous on yksinkertaisesti meidän puhetta Jumalalle. Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, koko maailmankaikkeuden luonut Jumala on kiinnostunut juuri sinusta ja siitä, mitä sinulle kuuluu. Hän toivoo, että kertoisit hänelle kuulumisiasi, toiveitasi ja huoliasi. Sitä sanotaan rukoilemiseksi. Jumala kuulee yhtä lailla papin, uskovan tai ateistin rukouksen.

Lue lisää